≡ Menu

Analiza strategiczna

Analiza strategiczna to zbiór działań mających na celu określenie pozycji strategicznej (konkurencyjnej) przedsiębiorstwa na podstawie – z jednej strony – oceny wewnętrznego potencjału jak i – z drugiej strony – oceny otoczenia (opartej na sytuacji obecnej i prognozach dotyczących przyszłości). Analiza strategiczna stanowi podstawę formułowania celów strategicznych firmy i projektowania racjonalnej strategii rozwoju wraz z planem finansowym pokazującym efektywność zamierzonych działań.

Kompleksowo opracowany dokument z przeprowadzonej analizy strategicznej przedsiębiorstwa przez firmę konsultingową DCF Dotacje – Consulting – Finanse zawiera:

 • ocenę otoczenia przedsiębiorstwa:
  • makrootoczenia w tym:
   • otoczenia ekonomicznego,
   • otoczenia społeczno-demograficznego,
   • otoczenia technologicznego,
   • otoczenia prawno-politycznego;
  • mikrootoczenia w tym:
   • konkurencji,
   • siły przetargowej dostawców,
   • siły przetargowej odbiorców,
   • zagrożenia substytutami,
   • zagrożenia nową konkurencją.
  • rynkowego (wielkości i tendencji zmian rynku produktowego);
 • ocenę wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa wynikającego z:
  • zasobów kapitałowych,
  • zasobów ludzkich,
  • zasobów rzeczowych,
  • zasobów niematerialnych (w tym z organizacji przedsiębiorstwa),
  • podejmowanych działań marketingowych;
 • ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Na życzenie Klienta opracowujemy również określone elementy analizy strategicznej jak np. ocenę mikrootoczenia, czy ocenę wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa.

Każdorazowo – w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta – szczegółowy zakres analizy strategicznej ustalany jest z Klientem i dostosowywany do potrzeb Klienta.

{ 1 comment… add one }

Leave a Comment