≡ Menu

Ryzyko walutowe

Właściwy dobór strategii zabezpieczających ryzyko walutowe pozwala na realizację zakładanych celów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności biznesowej niezależnie od zmienności kursów walutowych.

Jaki wpływ na Twoją firmę może mieć ryzyko walutowe?

Ryzyko walutowe dotyczy wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, a sposób w jaki organizacja radzi sobie z tym problemem jest bardzo istotnym czynnikiem wpływających na możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu daje Państwu gwarancję zaprojektowania oraz wdrożenia bezpiecznych, skutecznych i w pełni dopasowanych do Państwa potrzeb narzędzi, zgodnych z najlepszymi polskimi i międzynarodowymi praktykami rynkowymi w tym obszarze.

W ramach prac projektowych realizowanych w zakresie ryzyka walutowego m.in.:

  • Przeprowadzamy przeglądy operacji przedsiębiorstwa pod kątem identyfikacji ryzyka walutowego,
  • Dokonujemy oceny możliwości skompensowania ryzyka walutowego przy zastosowaniu hedgingu naturalnego,
  • Analizujemy możliwość i zasadność zabezpieczenia ryzyka walutowego z wykorzystaniem walutowych instrumentów pochodnych,
  • Projektujemy i wdrażamy procesy zarządzania ryzykiem walutowym, w tym przygotowujemy formalną dokumentację regulującą ten proces w formie stosownych polityk, procedur i map procesu zarządzania ryzykiem,

Opracowujemy dopasowane do profilu i charakteru prowadzonej przez Klienta działalności narzędzia wspierające pomiar i raportowanie ryzyka walutowego.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: