≡ Menu

Usługi

KCFS oferuje wykonanie następujących usług:

1. Analiza i ocena efektywności inwestycji:
a) biznesplan,
b) studium wykonalności,
c) due diligence,
d) fuzje i przejęcia firm,
e) analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa

2. Analizy i Wyceny:
a) badanie kondycji finansowej firmy,
b) optymalizacja procesów biznesowych – analizy firmy mające na celu zwiększenie dochodowości i optymalizację kosztów,
c) biznesplan – strategiczny plan rozwoju przedsiębiorstwa, strategie rozwoju i analiza strategiczna,
d) wyceny przedsiębiorstw,
e) budżetowanie i analiza kosztów.

3. Zarządzanie ryzykiem:
a) ryzyko kontrahenta,
b) ryzyko cenowe,
c) ryzyko walutowe,
d) ryzyko stóp procentowych.

4. Finansowanie inwestycji i bieżącej działalności gospodarczej (doradztwo w zakresie finansowania inwestycji i bieżącej działalności oraz pomoc w pozyskaniu finansowania wraz z przygotowanie pełnej dokumentacji)