≡ Menu

Analizy, wyceny, controlling

Usługi z zakresu doradztwa gospodarczego, analiz i wycen, obejmujące swym zakresem:
1. Ocenę kondycji finansowej firm.
2. Optymalizację procesów biznesowych (analizy firmy mające na celu zwiększenie dochodowości i optymalizację kosztów).
3. Tworzenie biznesplanu, zawierającego m. in. strategiczny plan rozwoju firmy, analizę strategiczną, możliwe strategie dalszego rozwoju, analizę SWOT itp.
4. Wyceny przedsiębiorstw.
5. Budżetowanie i analizę kosztów.