≡ Menu

Pozyskiwanie finansowania

Pomoc w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego inwestycji oraz bieżącej działalności gospodarczej (kredyty, pożyczki, aniołowie biznesu, dotacje), w szczególności:
1. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z instytucjami finansowymi/inwestorami zarówno w ramach aktualnego finansowania, jak i pozyskiwania środków finansowych na nowe inwestycje.
2. Doradztwo z zakresu sposobu finansowania potencjalnych inwestycji, rekomendacja najlepszych rozwiązań.
3. Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztowej aktualnie prowadzonych przedsięwzięć biznesowych, w tym optymalizacja warunków finansowania inwestycji.
4. Sporządzenie kompletnej dokumentacji wymaganej przez instytucję finansującą lub inwestora, w tym:
a) wykonanie biznesplanu,
b) prowadzenie procesu pozyskania finansowania od momentu podjęcia decyzji o inwestycji do momentu faktycznego uzyskania finansowania, w tym:
c) przygotowanie wstępnej dokumentacji informacyjnej dla potencjalnych kapitałodawców,
d) wyselekcjonowanie listy potencjalnych instytucji finansujących lub/i inwestorów,
e) przesłanie zapytań ofertowych do wyselekcjonowanych instytucji,
f) wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej przez zainteresowane instytucje finansujące, w tym wykonanie biznesplanu i skompletowanie wszystkich wymaganych zaświadczeń i dokumentów formalnych.